Graafinen suunnittelu

Teen ulkoasuja erilaisiin viestintä- ja yritysmateriaaleihin sekä digiin, että printtiin. Suunnittelen ja toteutan verkkosivustoja WordPressiin sivustorakentajia hyödyntäen. Suunnittelen myös infografiikkaa.

Arctic Cheer All-Star ry:n logo
Logon suunnittelu yhdistykselle. 2017.
Fhink -messuosaston logo ja visuaalinen ilme
Ilmeen ja messumateriaalien suunnittelu Milanon SaloneSatelliteen ja Habitareen. 2018.
Vääksyn kulttuuriympäristöohjelman infografiikat
Infografiikat ja karttakuvien muokkaus julkaisuun. 2017.
Culture Tourism for City Breakers -hankkeen ilme
Tunnusvärien ja logon suunnittelu hankkeelle. 2018.
Epicture -logo ja liikemerkki
Logon suunnittelu pienyrittäjälle. 2017.
Rehome verkkosivuston etusivun aloitusnäkymä.
Rehome -projektin verkkosivut
Verkkosivujen toteutus projektille. 2018.